Consult, onderzoek & behandeling

Wat u kunt verwachten van Podozorg Nieuwegein

Bij Podozorg Nieuwegein kunt u terecht voor consult, onderzoek en behandeling van voet-, enkel- en houdingsgerelateerde klachten. U heeft geen verwijzing nodig, wel dient u voor vergoeding aanvullend verzekerd te zijn.

Het eerste consult heeft vaak tot doel om zo goed en zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in uw klachten, verwachtingen en hulpvraag. Hiervoor beginnen wij met het stellen van een aantal gerichte vragen over de klachten, beperkingen, voorgeschiedenis, gezondheidstoestand en andere relevante onderwerpen.

Naar aanleiding van dit gesprek bepalen wij welke onderzoeken het meest relevant zijn om inzicht te krijgen in de oorzaak van uw klacht en daarmee leiden tot de juiste diagnose. Onderzoeken die wij zelf uitvoeren zijn lichamelijk onderzoek, houdingsonderzoek, loopanalyse en echografisch onderzoek. Bij complexe hulpvragen kan het voorkomen dat er op een later moment een vervolgonderzoek nodig is of dat wij u doorverwijzen naar een andere discipline.

Na het onderzoek bespreken wij met u de uitkomsten. Wij geven u advies over de behandelmogelijkheden om aan uw hulpvraag tegemoet te komen. Samen met u stellen we een zo optimaal mogelijk behandelplan op. Dat kan betekenen dat wij u zelf behandelen, dat wij u verwijzen naar een andere discipline of een combinatie hiervan. Ook adviseren wij u over uw eigen rol in het behandelplan. Want onze ervaring is dat het succes van een behandeling afhangt van onze gezamenlijke inspanning.

Deel deze pagina

Wij delen graag onze kennis

Podozorg Nederland is een groep gelijkgestemde podologen, die samen maar één ding willen: de allerbeste zijn in hun vak. Dat kan alleen bereikt worden als we blijven leren en ontdekken. Daarom delen wij wekelijks onze kennis.