Behandeling bij Podozorg Nieuwegein

Behandelplan: plan van aanpak voor de behandeling van uw klachten

Nadat uw klachten in kaart zijn gebracht en er verder onderzoek is verricht naar de oorzaak, zullen de resultaten met u besproken worden. Samen met u wordt er bepaald aan welke eisen uw behandeling moet voldoen om aan uw hulpvraag tegemoet te komen. De oplossingsrichting wordt besproken en er wordt een plan van aanpak ofwel behandelplan gemaakt. Dit plan kan uit een aantal stappen bestaan.

In dit behandelplan kunnen we afspreken dat wij u zelf behandelen, dat wij u verwijzen naar een andere discipline of een combinatie hiervan. Indien mogelijk wordt daarbij ook het tijdpad waarin dit gaat plaatsvinden meegenomen. En worden vervolgconsulten voor behandeling en/ of evaluatie gepland.

Ook adviseren wij u over uw eigen rol in het behandelplan. Want onze ervaring is dat het succes van een behandeling afhangt van onze gezamenlijke inspanning.

Onze behandelingen

Schoenadvies, schoenaanpassingen, hulpmiddelen en therapie

Een ondergewaardeerd onderdeel in de behandeling van voetklachten zijn de schoenen die u draagt. Het aanpassen van uw schoenkeuze voor een bepaalde tijd kan een grote invloed hebben op het verminderen van uw klachten. Wij kunnen u advies geven over aan welke kenmerken de schoen dient te voldoen. Soms moeten we een stapje verder gaan in het schoenadvies en een paar schoenen verder laten aanpassen door de (orthopedisch) schoenmaker. Denk bijvoorbeeld aan hielheffing, toevoegen van extra afwikkeling, zoolverstijving, wiggen of drukvrij leggen. Deze aanpassingen kunnen tijdelijk zijn en soms blijvend.

Ook kunnen hulpmiddelen in het behandelplan opgenomen zijn. Voor enkelklachten kunt u denken aan braces of spalken om de enkel te steunen en te immobiliseren. Voor bepaalde peesklachten kan een nachtspalk het verschil maken. Terwijl voor sommige andere klachten we tijdelijk vilttechniek kunnen gebruiken om bepaalde plaatsen drukvrij te leggen. Bij Podozorg Nieuwegein meten wij ook zolen aan. Wij maken onderscheid in confectie-, steun- en therapiezolen. Lees hier meer over onze zolen.

Bij bepaalde klachten spreken we een serie vervolgconsulten af waarbij wij u verder begeleiden met oefeningen, vilttherapie of taping.

Deel deze pagina

Wij delen graag onze kennis

Podozorg Nederland is een groep gelijkgestemde podologen, die samen maar één ding willen: de allerbeste zijn in hun vak. Dat kan alleen bereikt worden als we blijven leren en ontdekken. Daarom delen wij wekelijks onze kennis.